1% podatku

Warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to jak zostanie wykorzystany nasz . Dlatego trzeba wiedzieć w jaki sposób i komu można ten 1% swego podatku przekazać.

Od 2004 r. każda osoba, zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, może zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego.

Również w rozliczeniu za 2010 rok – podobnie jak w poprzednich latach – to przekaże wpłatę wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę tej organizacji i jej numer KRS.


Go to Top